e-İrsaliye

e-İrsaliye

Uyumsoft e-İrsalİye İle Yolda Kaybolmaya,
İş Süreçlerİnde VakİT Kaybına Son!

Hemen Uyumsoft ile e-İrsaliye’ye geçin, sevkiyat süreçleriniz aksamasın, ticaretiniz yarım kalmasın.


e-İrsalİye Nedİr?

e-İrsaliye, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen şartlara uygun olarak oluşturulmuş, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen elektronik sevk irsaliyeleridir.e-İrsaliye Uygulaması ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan e- İrsaliye ve e-İrsaliye yanıtlarının, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan uygulamadır.


Kimler e-İrsaliye’ye Geçmek Zorundadır?

Ciroya Bağlı Geçiş Zorunlulukları e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.Ciroya Bağlı Olmayan Geçiş Zorunlulukları

  1. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki mallara ilişkin faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alanlar söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlanmasını gerçekleştirenler söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  3. Maden Kanunu kapsamındaki düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  4. Şeker Kanununun 2. Maddesinin e bendinde yer verilen şekerin imalini gerçekleştirenler söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  5. Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemine kayıtlı kullanıcılar söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  6. e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunanlar söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.
  7. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.

Ayrıca Gelir İdare Başkanlığı, yazılı bildirim yaptığı mükelleflerin en az 3 ay süre vermek suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.Önemli Not: e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-İrsaliye olarak düzenlenecek olup, alıcılarının talebine göre elektronik veya kağıt ortamda teslim edebileceklerdir.


İletişim

İçerikler

Bizi Takip Edin