e-Fatura

e-Fatura

e-Fatura’ya şimdi geçin ve
işletmenizin dijital dönüşümünü başlatın.

İşletmelerin dijital dönüşümünü tamamlamasını sağlayacak ürün ve çözümler sunan Uyumsoft, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Özel Entegratör ve Saklama Hizmet sağlayıcısıdır.

e-Fatura (Elektronik Fatura) Nedir?

Ülkemizdeki vergi kanunlarına göre gelir elde edilen her kalemin faturalandırma zorunluluğu vardır ve faturalandırma sisteminin içeriği Vergi Usul Kanununca belirlenmektedir. Bu kanuna göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değişikliğe gidilmiş ve dijital çağa uygun hale getirilerek e-Fatura formatı yürürlüğe girmiştir.E-Fatura, yeni bir uygulama olarak hayatımıza girse de, kağıt fatura ile aynı işleve sahiptir ancak elektronik ortamda düzenlenmekte ve yine elektronik olarak iletilebilmektedir. E-Fatura, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde düzenlenen, talep edilen fatura bilgilerinin taraflar arasında güvenli bir biçimde paylaşılmasına olanak sunan, dijital ortamlarda kayıt altında tutularak raporlanabilen ve gerektiğinde ibraz edilebilen bir fatura sistemi bütünüdür. Özetle e-Fatura, kağıt faturanın dijital halidir. Bu tanıma göre dijital ortamda fatura kesme zorunluluğu bulunan herkes e-Fatura mükellefi olup, bu uygulamayı kullanabilir.


e-Fatura’ya İsteğe Bağlı Geçişler

Vergi Usul Kanunu‘na ait olan 523 Sıra No’lu Tebliğ Gereğince e-Fatura’ya İsteğe Bağlı Geçişler sadece elektronik ortamda ve 5.000 TL’nin altında e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleyen mükellefler için, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, Ba- Bs formu düzenleyerek bildirim yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Bir ticari satışta, ürün ya da hizmeti alan kişi ba (bildirim alacak) ve satan kişi ise bs (bildirim satacak) olarak nitelenir ve ba/bs bildirim formları, bu alış ve satış ilişkisinden doğan faturalandırma işlemini anlatmak için kullanılır. Ba/bs bildirim formları, vergi beyannamesi olarak işlem görmez ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen dönem içinde kesilen faturalar toplamı KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde ise bu formların düzenlenmesi yasal bir zorunluluk haline gelir.
Dijital dönüşüm kapsamında, Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler neticesinde, sadece elektronik ortamda ve 5.000 TL’nin altında e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleyen mükellefler için ba/bs bildirim formu düzenlemesi zorunluluk olmaktan çıkmıştır. Bu durum ekstra bir uğraş kalemini ortadan kaldırarak şirketinizin operasyonel yükünü azaltır ve size avantaj sağlar.
İletişim

İçerikler

Bizi Takip Edin